انواع بیمه نامه صادراتی برای صادرات کالا

انواع بیمه نامه صادراتی

هریک از این بیمه نامه ها شرایط و مقررات خاص خود را دارند که مناسب برای نوع خاصی از کالا می باشند. لازم به ذکر است کلیه صادر کننده های ایرانی که دارای کارت بازرگانی می باشند، می توانند از این بیمه نامه ها استفاده نمایند.

انواع بیمه نامه های صادراتی عبارتند از:

بیمه نامه کل گردش صادرات

این بیمه نامه در طول اعتبار یکساله خود، کلیه صادرات صادر کننده، به کشور های مختلف را در برابر ریسک های سیاسی و تجاری تحت پوشش قرار می دهد.

چناچه در اثر بروز هریک از ریسک های تحت پوشش، صادر کننده موفق به وصول مطالبات خود از خریدار خارجی نگردد، این صندوق ضمانت صادرات بر اساس بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارت وارده با صادر کننده اقدام می نماید.

بیمه نامه خاص صادرات

بیمه نامه خاص، یک یا چند مجموعه صادراتی را که در قالب یک قرارداد خاص از سوی صادر کننده ایرانی برای خریدار خارجی ارسال می گردد، در مقابل ریسک های سیاسی و تجاری تحت پوشش قرار می دهد.

به عبارت دیگر این بیمه نامه برای آن دسته از صادر کنندگان صادر می شود که یک محموله خاص ارسالی را برای یک خریدار مشخص در مقابل خطر عدم دریافت وجه کالا ناشی از بروز ریسک تجاری و سیاسی بیمه نماید.

قبل از صدور این بیمه نامه، خریدار خارجی و بانک وی مورد اعتبار سنجی قرار گرفته و قرارداد یا اعتبار اسنادی که قرار است تحت پوشش قرار گیرند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

میزان حق بیمه، با توجه به شرایط سیاسی و تجاری کشور خریدار و نحوه پرداخت محاسبه و دریافت می گردد.

بیمه بلاثر شدن قرارداد صادراتی

این بیمه نامه ناشی از بلااثر شدن اعتبار اسنادی یا قراردادهای صادراتی را تحت پوشش قرار می دهد. به عبارت دیگر در اثر بروز هریک از ریسک های تحت پوشش، خسارت وارد شده به صادر کننده ایرانی جبران خواهد گردید. مشروط بر اینکه بروز خسارت ناشی از قصور وی در ایفای تعهداتش نباشد.

ریسک های تحت پوشش این بیمه نامه عبارتند از:

تحریم کشور خریدار، لغو مجوز واردات، تحریم کشور صادر کننده یا لغو مجوز صادرات، بروز جنگ، فسق قرارداد توسط خریدار، عدم ایفای تعهدات خریدار، عدم قبول حکم دادگاه ها از سوی خریدار که خسارتی متوجه صادر کننده ایرانی گردد.

بیمه نامه سرمایه گذاری

این بیمه نامه، اصل و سود سرمایه گذاری میان و بلند مدت سرمایه گذار ایرانی را در کشورهای هدف، تحت پوشش قرار می دهد.

– بیمه نامه-خرید دین اسناد صادراتی

این بیمه نامه به منظور پوشش ریسک عدم بازپرداخت وجه اسناد صادراتی که جهت خرید دین توسط صادر کننده ایرانی به بانک عامل کشور ارائه می شود، صادر می گردد.

بر اساس این بیمه نامه، در صورت عدم پرداخت وجه توسط خریدار خارجی، خسارت به بانک خریدار اسناد پرداخت می شود.

انجام امور گمرکی

بیمه نامه صدور خدمات فنی و مهندسی

این بیمه نامه همانطوری که از نامش پیدا است، طرح ها و پروژه های ساختمانی را که توسط پیمانکاران یا شرکت های مهندسی ایرانی در سایر کشورها اجرا می شود و همچنین خدمات فنی و مهندسی ارائه شده از سوی آنها در خارج از کشور را در مقابل ریسک های سیاسی و تجاری تحت پوشش قرار می دهد.

به عبارت دیگر چنانچه در اثر بروز هریک از ریسک های تحت پوشش صادر کننده ایرانی خدمات (Services) فنی و مهندسی، موفق به وصول مطالبات خود از کارفرمای خارجی نگردد، صندوق ضمانت صادرات بر اساس بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارت وارده به صادر کننده اقدام خواهد نمود.

میزان حق بیمه

میزان حق بیمه با توجه به شرایط سیاسی و تجاری کشور خریدار و نحوه پرداخت وجه کالا، شرایط اعتبار، سررسید محاسبه و دریافت می گردد.

در حال حاضر فهرست کشورهای قابل پوشش صندوق و سقف پوشش هرکشور و همچنین بانک های مورد قبول صندوق و سقف اعتبار هر بانک، در بسیاری از کشورها تعیین شده و در سایت صندوق موجود می باشد.

همچنین می توانید سوالات خود را درمورد بیمه نامه های صادراتی را با کارشناسان بازرگانی رها درمیان بگذارید.

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.