ترخیص درصدی مواد اولیه واحد‌های تولیدی تا سقف ۹۰ درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک و با رعایت فهرست تعرفه های ابلاغی تا پایان آبان ۱۴۰۲ بلامانع است

ترخیص باقیمانده منوط به ارائه کد رهگیری بانک عامل می باشد