بلامانع بودن صادرات ذغال قالبی فشرده از آخال و پسماند محصولات کشاورزی توسط کلیه واحد‌های تولیدی دارای پروانه صنوف تولیدی از اداره کل صمت مشابه واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری تا اطلاع ثانوی