بخشنامه های گمرکی1401-7-6 20:57:29 +00:00

    بخشنامه های گمرکی    

در این قسمت مهم ترین بخشنامه های روز گمرکی صادره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا بخشنامه های مرتبط با صادرات، واردات و ترخیص کالا که از سوی سایر سازمان های مرتبط همچون سازمان استاندارد صادر می گردند، برای شما ارائه می دهیم.

   بخشنامه های گمرکی چیست؟    

بخشنامه های گمرکی دستورالعمل های گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند که به منظور اطلاع رسانی و یا ابلاغ قوانین و مقررات و یا تغییرات صورت گرفته در روال های اداری، مرتبط با فرآیند های گمرکی صادر می گردند.

   انواع بخشنامه گمرکی    

1-بخشنامه گمرکی داخلی

این نوع بخشنامه ها در درون یک مجموعه توسط مقامات بالادستی برای کارمندان همان مجموعه در رده های مختلف صادر می شود.

2-بخشنامه گمرکی خارجی

این نوع بخشنامه ها توسط یک نهاد بالادستی مانند مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و … برای یک سازمان خاص و یا سایر ارگان ها و نهادهای دیگر صادر می شود.

    لیست بخشنامه های مهم گمرکی    

در ادامه این مطلب میتوایند مهم ترین بخشنامه های گمرکی به ترتیب تاریخ انتشار از جدید به قدیم مشاهده کنید

بخشنامه گمرکی چیست؟

بخشنامه های گمرکی دستورالعمل های گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند که به منظور اطلاع رسانی و یا ابلاغ قوانین و مقررات و یا تغییرات صورت گرفته در روال های اداری، مرتبط با فرآیند های گمرکی صادر می گردند.

انواع بخشنامه گمرکی کدامند؟

بخشنامه های گمرکی به دو دسته داخلی و خارجی دسته بندی می شوند. بخشنامه های داخلی مربوط به فرایندهای داخلی سازمان است ولی بخشنامه های خارجی از طرف یک نهاد بالادست نظیر مجلس شورای اسلامی برای کل کشور و یا یک سازمان خاص تنظیم می شود.

رفتن به بالا